Klimasats-prosjekt

Mer klimavennlig innkjøp i Kongsvingerregionen

Prosjektnavn: Mer klimavennlig innkjøp i Kongsvingerregionen
Fylke: Innlandet (N)
Søker: KONGSVINGER KOMMUNE
Tilskudd: 1 470 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Anskaffelser