Klimasats-prosjekt

Merkostnad innkjøp elektrisk lastebil

Prosjektnavn: Merkostnad innkjøp elektrisk lastebil
Fylke: Vestland (N)
Søker: Vestland fylkeskommune
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy