Klimasats-prosjekt

Merkostnad innkjøp elektrisk lastebil

Prosjektnavn: Merkostnad innkjøp elektrisk lastebil
Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Vestland fylkeskommune skal bruke en elektrisk lastebil i forbindelse med utbygging av bybanen. Dette koster noe mer enn en lastebil med fossilt drivstoff, og kommunen får støtte til merkostnadene.

Relevante lenker