Klimasats-prosjekt

Mester på rester

Prosjektnavn: Mester på rester
Fylke: Agder (N)
Søker: Arendal kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat