Klimasats-prosjekt

Miljørådgivere hos Trondheim bydrift

Prosjektnavn: Miljørådgivere hos Trondheim bydrift
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Trondheim kommune
Tilskudd: 1 800 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging