Klimasats-prosjekt

Miljøvennlige rehabiliteringsløsninger

Prosjektnavn: Miljøvennlige rehabiliteringsløsninger
Fylke: Viken (N)
Søker: Halden kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt