Klimasats-prosjekt

Miljøvennlige rehabiliteringsløsninger

Prosjektnavn: Miljøvennlige rehabiliteringsløsninger
Fylke: Viken (N)
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Halden kommune skal rehabilitere en barneskole, bygge nye uteområder og en ny idrettshall. Kommunen vil utrede klimavennlige metoder og materialvalg og se på muligheten for gjenbruk.