Klimasats-prosjekt

Mobilitet i nye Tønsberg kommune

Prosjektnavn: Mobilitet i nye Tønsberg kommune
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Tønsberg kommune
Tilskudd: 399 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging