Klimasats-prosjekt

Mobilitet i nye Tønsberg kommune

Prosjektnavn: Mobilitet i nye Tønsberg kommune
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 399 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging, Reisevaner

Tønsberg kommune skal utarbeide en reisevaneundersøkelse og en klimagasskalkulator. Prosjektet vil bli et viktig kunnskapsgrunnlag for klimavennlig areal- og transportplanlegging i kommunen.

Relevante lenker