Klimasats-prosjekt

Mobilitet og klimaklok arealutvikling

Prosjektnavn: Mobilitet og klimaklok arealutvikling
Fylke: Viken (N)
Søker: Indre Østfold kommune
Tilskudd: 1 275 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging