Klimasats-prosjekt

Mobilitetsanalyse av Lena tettsted

Prosjektnavn: Mobilitetsanalyse av Lena tettsted
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Østre Toten kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging