Klimasats-prosjekt

Mobilitetsanalyse av Lena tettsted

Prosjektnavn: Mobilitetsanalyse av Lena tettsted
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging

Østre Toten kommune skal gjennomføre en mobilitetsanalyse for sentrum og de omkringliggende områdene. Kommunen ønsker å finne tiltak som bidrar til å redusere bilkjøring og øke andelen gående og syklende.

Relevante lenker