Klimasats-prosjekt

Mobilitetsanalyse som grunnlag for tiltak

Prosjektnavn: Mobilitetsanalyse som grunnlag for tiltak
Fylke: Viken (N)
Søker: Halden kommune
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging