Klimasats-prosjekt

Mobilitetsanalyse som grunnlag for tiltak

Prosjektnavn: Mobilitetsanalyse som grunnlag for tiltak
Fylke: Viken (N)
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging

Halden kommune skal utarbeide en mobilitetsanalyse og identifisere tiltak for å øke andelen gående, syklende og kollektivreisende. 

Relevante lenker