Klimasats-prosjekt

Mobilitetsanalyse

Prosjektnavn: Mobilitetsanalyse
Fylke: Viken (N)
Søker: RÆLINGEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging

Rælingen kommune skal utarbeide en mobilitetsanalyse med særlig fokus på klimavennlig transport. Analysen vil legge føringer for videre planarbeid og revidering av kommuneplanen.

Relevante lenker