Klimasats-prosjekt

Mobilitetsanalyse

Prosjektnavn: Mobilitetsanalyse
Fylke: Viken (N)
Søker: Rælingen kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging