Klimasats-prosjekt

Mobilitetskartlegging i Gol tettstad

Prosjektnavn: Mobilitetskartlegging i Gol tettstad
Fylke: Viken (N)
Søker: Gol kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Gol kommune skal kartlegge mobiliteten i Gol sentrum. Kommunen ønsker flere møteplasser og at Gol sentrum blir mer gang- og sykkelvennlig.

Relevante lenker