Klimasats-prosjekt

Mobilitetsplan for Nordre Follo kommune

Prosjektnavn: Mobilitetsplan for Nordre Follo kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: Nordre Follo kommune
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging