Klimasats-prosjekt

Mobilitetsplan for Nordre Follo kommune

Prosjektnavn: Mobilitetsplan for Nordre Follo kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: NORDRE FOLLO KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging

Nordre Follo kommune skal lage en mobilitetsplan da de forventer betydelig befolkningsvekst og økt transportbehov når Follobanen åpner i 2022. Kommunen ønsker å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren, blant annet ved å tilrettelegge for at flere går, sykler og reiser kollektivt. 

Relevante lenker