Klimasats-prosjekt

Mobilitetsplan Narvik kommune

Prosjektnavn: Mobilitetsplan Narvik kommune
Fylke: Nordland (N)
Søker: Narvik kommune
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging