Klimasats-prosjekt

Mobilitetstrategi for en fire kilometer‐sone rundt kommunens tre skoler

Prosjektnavn: Mobilitetstrategi for en fire kilometer‐sone rundt kommunens tre skoler
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Overhalla kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging