Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie Oppdal sentrum

Prosjektnavn: Mulighetsstudie Oppdal sentrum
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: OPPDAL KOMMUNE
Tilskudd: 159 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging

Oppdal kommune skal utarbeide en mulighetsstudie for infrastruktur og klimavennlig transport i sentrum og til utfarts- og friluftsområder. 

Relevante lenker