Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie for bygging av et biogassanlegg

Prosjektnavn: Mulighetsstudie for bygging av et biogassanlegg
Fylke: Viken (N)
Søker: Indre Østfold kommune
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Biogass