Klimasats-prosjekt

Mulighettstudie klimatiltak utendørsanlegg

Prosjektnavn: Mulighettstudie klimatiltak utendørsanlegg
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: SKAUN KOMMUNE
Tilskudd: 158 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Skaun kommune skal etablere to aktivitets- og friluftsparker og vil kartlegge mulige klimatiltak knyttet til etableringen og bruken av de to områende. Kommunen skal samle funnene fra kartleggingen i en rapport som kan brukes i fremtidige prosjekter.