Klimasats-prosjekt

Mulighettstudie klimatiltak utendørs anlegg

Prosjektnavn: Mulighettstudie klimatiltak utendørs anlegg
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Skaun kommune
Tilskudd: 158 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt