Klimasats-prosjekt

Nasjonalt Løft Klimapartnere

Prosjektnavn: Nasjonalt Løft Klimapartnere
Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 5 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet