Klimasats-prosjekt

Nettverk for innovative og aktive klimakommuner

Prosjektnavn: Nettverk for innovative og aktive klimakommuner
Fylke: Viken (N)
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk