Klimasats-prosjekt

Nettverk Lavutslipp Trøndelag

Prosjektnavn: Nettverk Lavutslipp Trøndelag
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Trøndelag fylkeskommune
Tilskudd: 975 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk