Klimasats-prosjekt

Nettverk for lavutslipp Trøndelag

Prosjektnavn: Nettverk for lavutslipp Trøndelag
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 975 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk