Klimasats-prosjekt

Nullutslipp-metro til sjøs

Prosjektnavn: Nullutslipp-metro til sjøs
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Trøndelag fylkeskommune
Tilskudd: 6 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger