Klimasats-prosjekt

Nullutslippkjøretøy i renovasjon i Kvadraturen.

Prosjektnavn: Nullutslippkjøretøy i renovasjon i Kvadraturen.
Fylke: Agder (N)
Søker: Kristiansand kommune
Tilskudd: 1 810 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy