Klimasats-prosjekt

Ny barneskole i Elnesvågen

Prosjektnavn: Ny barneskole i Elnesvågen
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: HUSTADVIKA KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg

Hustadvika kommune skal bygge ny barneskole, og har mål om å redusere klimagassutslippene fra byggematerialer med 40%.

Kommunen fikk i 2019 Klimasats-støtte til å kartlegge mulige klimatiltak ved skolen (se lenke under). Flere av tiltakene fra forprosjektet skal nå iverksettes, og skolen skal blant annet bygges med massivtre og lavkarbonbetong.

Relevante lenker