Klimasats-prosjekt

Ny barneskole i Elnesvågen

Prosjektnavn: Ny barneskole i Elnesvågen
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Hustadvika kommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg