Klimasats-prosjekt

Ny Gimse skole og idrettshall

Prosjektnavn: Ny Gimse skole og idrettshall
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: MELHUS KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg