Klimasats-prosjekt

Ny sentralskole i Hemsedal

Prosjektnavn: Ny sentralskole i Hemsedal
Fylke: Viken (N)
Søker: Hemsedal kommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg