Klimasats-prosjekt

Ny ungdomsskule i Volda

Prosjektnavn: Ny ungdomsskule i Volda
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Volda kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt