Klimasats-prosjekt

Ny ungdomsskule i Volda

Prosjektnavn: Ny ungdomsskule i Volda
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: VOLDA KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Volda kommune vil kartlegge klimavennlige løsninger ved bygging og drift av en ny ungdomsskole. Kartleggingen vil blant annet inkludere energiløsninger og klimavennlig materialbruk.