Klimasats-prosjekt

Nye Hareid symjehall

Prosjektnavn: Nye Hareid symjehall
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Hareid kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt