Klimasats-prosjekt

Nye Hareid symjehall

Prosjektnavn: Nye Hareid symjehall
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: HAREID KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Hareid kommune skal fornye en svømmehall og ønsker å utrede ulike klimavennlige løsninger som gjenbruk, materialvalg, arealbruk og energiløsninger.