Klimasats-prosjekt

Nye Hyen skule

Prosjektnavn: Nye Hyen skule
Fylke: Vestland (N)
Søker: Gloppen kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt