Klimasats-prosjekt

Nye Skavanger skole

Prosjektnavn: Nye Skavanger skole
Fylke: Viken (N)
Søker: KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg

Kongsberg kommune skal bygge en ny barneskole i massivtre. Skolen skal bygges som plusshus med solceller og et mikrokraftverk.

Relevante lenker