Klimasats-prosjekt

Nye Skavanger skole

Prosjektnavn: Nye Skavanger skole
Fylke: Viken (N)
Søker: Kongsberg Kommunale Eiendom Kf
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg