Klimasats-prosjekt

Nye Tangvall skolesenter – gjennomføring av tiltak

Prosjektnavn: Nye Tangvall skolesenter – gjennomføring av tiltak
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 2 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg