Klimasats-prosjekt

Nytt opplæringsfartøy

Prosjektnavn: Nytt opplæringsfartøy
Fylke: Vestland (N)
Søker: Vestland fylkeskommune
Tilskudd: 12 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Holdning og undervisning, Sjøtransport