Klimasats-prosjekt

Nytt sykehjem i Moelv – forprosjekt

Prosjektnavn: Nytt sykehjem i Moelv – forprosjekt
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Ringsaker kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt