Klimasats-prosjekt

Nytt sykehjem i Moelv – forprosjekt

Prosjektnavn: Nytt sykehjem i Moelv – forprosjekt
Fylke: Innlandet (N)
Søker: RINGSAKER KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Ringsaker kommune vil utrede klimavennlige løsninger ved bygging av et nytt sykehjem. Prosjektet vil blant annet se på materialvalg og reduksjon av klimagassutslipp fra bygge- og anleggsplassen.