Klimasats-prosjekt

Økt klima- og miljøhensyn i Søndre Land kommune

Prosjektnavn: Økt klima- og miljøhensyn i Søndre Land kommune
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Søndre Land kommune
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging