Klimasats-prosjekt

Ombruk av byggematerialer i Trondheim kommune

Prosjektnavn: Ombruk av byggematerialer i Trondheim kommune
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Trondheim kommune vil utrede klimavennlige løsninger ved riving av bygg, og skal gjennomføre en mulighettstudie for oppbevaring, re-sertifisering og ombruk av byggematerialer.