Klimasats-prosjekt

Ombygging av ferje til batterielektrisk drift

Prosjektnavn: Ombygging av ferje til batterielektrisk drift
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Rogaland fylkeskommune
Tilskudd: 12 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger, Sjøtransport

Relevante lenker