Klimasats-prosjekt

Omlegging til nullutsllippskjøretøy i Hå

Prosjektnavn: Omlegging til nullutsllippskjøretøy i Hå
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Hå kommune
Tilskudd: 700 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Hå kommune skal etablere minst 35 ladepunkter til kommunale tjenestebiler.

Relevante lenker