Klimasats-prosjekt

Omsorgsbygg for yngre med nedsett funksjonsevne

Prosjektnavn: Omsorgsbygg for yngre med nedsett funksjonsevne
Fylke: Viken (N)
Søker: Hemsedal kommune
Tilskudd: 2 344 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg