Klimasats-prosjekt

Omstilling av eldre bygg til nullhus

Prosjektnavn: Omstilling av eldre bygg til nullhus
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Øystre Slidre kommune
Tilskudd: 115 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt