Klimasats-prosjekt

Omstillingskompetanse for lavutslippssamfunnet

Prosjektnavn: Omstillingskompetanse for lavutslippssamfunnet
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse