Klimasats-prosjekt

Overgang nullutslipp drift og vedlikehold

Prosjektnavn: Overgang nullutslipp drift og vedlikehold
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune Bymiljøetaten
Tilskudd: 12 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Anskaffelser, Maskiner og kjøretøy