Klimasats-prosjekt

Overgang til nullutslipp drift og vedlikehold

Prosjektnavn: Overgang til nullutslipp drift og vedlikehold
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 12 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Anskaffelser, Maskiner og kjøretøy

Bymiljøetaten i Oslo kommune ønsker å stille strengere miljøkrav i anskaffelser av kontrakter for drift av veinettet, og vil på sikt gå over til utslippsfrie maskiner.

Utslippsfrie maskiner til drift og vedlikehold av veinett er nytt, og i dag er mange maskiner i pilotfase eller under utvikling. Sammenliknet med fossile alternativer er tilgangen til utslippsfrie maskiner lav og merkostnaden er høy.

Kommunen får derfor støtte til å dekke deler av merkostnadene knyttet til anskaffelse av kontrakter med utslippsfrie maskiner. Prosjektet vil bidra til å øke etterspørselen av mer klimavennlige maskiner, fremskynde innovasjon og redusere merkostnader på sikt.

Relevante lenker

Vestfold og Telemark fylkeskommune har søkt om og fått Klimasats-støtte til å kartlegge tiltak for å redusere klimagassutslipp ved veibygging.