Klimasats-prosjekt

Partnarskap for klimaleiing

Prosjektnavn: Partnarskap for klimaleiing
Fylke: Vestland (N)
Søker: STORD KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet