Klimasats-prosjekt

Planlegging for klimanøytral hyttebygging

Prosjektnavn: Planlegging for klimanøytral hyttebygging
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Øystre Slidre kommune
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging