Klimasats-prosjekt

Produksjon av biokull

Prosjektnavn: Produksjon av biokull
Fylke: Rogaland (N)
Søker: SANDNES KOMMUNE
Tilskudd: 3 060 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Energi

Sandnes kommune skal etablere et anlegg for å produsere biokull. Anlegget er en utvidelse av et pilotprosjekt som fikk Klimasats-støtte i 2017, og vil eies og driftes av kommunen. Stavanger kommune fikk i 2020 Klimasats-støtte til et liknende prosjekt, se lenke under.

Biokullet vil lages av park- og hageavfall og skal blant annet erstatte torv i urban beplantning. Overskuddsvarmen fra anlegget vil brukes til å varme opp nærliggende kommunale bygg, og vil erstatte naturgass og elektrisitet.

Biokull

Biokullproduksjon er fortsatt ny teknologi, men kan være et potensielt viktig klimatiltak av ulike grunner. Biokull kan bidra til å:

  • øker karbonfangst og -lagring,
  • erstatte torv som strukturmiddel i jordblandinger og
  • øke karboninnholdet i landbruksjord.
Relevante lenker