Klimasats-prosjekt

Rådgiver innkjøp – fagansvarlig

Prosjektnavn: Rådgiver innkjøp – fagansvarlig
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Alta kommune
Tilskudd: 1 650 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Anskaffelser