Klimasats-prosjekt

Reduksjon av klimagassar i fjellandbruket

Prosjektnavn: Reduksjon av klimagassar i fjellandbruket
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Vang kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Landbruk og skog