Klimasats-prosjekt

Reduksjon av klimagassutslipp fra VA-anlegg

Prosjektnavn: Reduksjon av klimagassutslipp fra VA-anlegg
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Trondheim kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Klimabudsjett og –ledelse