Klimasats-prosjekt

Reduksjon av mat-svinn i Namsos kommune

Prosjektnavn: Reduksjon av mat-svinn i Namsos kommune
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Namsos kommune
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat