Klimasats-prosjekt

Reduksjon av matsvinn i Indre Østfold kommune

Prosjektnavn: Reduksjon av matsvinn i Indre Østfold kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat