Klimasats-prosjekt

Reduksjon av matsvinn i Tromsø kommune

Prosjektnavn: Reduksjon av matsvinn i Tromsø kommune
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Tromsø kommune
Tilskudd: 81 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat