Klimasats-prosjekt

Reduksjon av matsvinn i Tromsø kommune

Prosjektnavn: Reduksjon av matsvinn i Tromsø kommune
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 81 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Mat

Tromsø kommune skal gjennomføre et pilotprosjekt for å redusere matsvinn i omsorgssektoren, på skoler og i rådhuskantina.

Relevante lenker