Klimasats-prosjekt

Redusere matsvinn i Alta kommune

Prosjektnavn: Redusere matsvinn i Alta kommune
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat